Dobrovolný hasičský sbor dámský

2.3.2016 10:00:00

V Anglii byla zřízena v poslední době velice zajímavá instituce. Mladé dámy ve vychovávacím ústavě Grton-College byly před několika nedělemi tak velice polekány planým poplachem, že hoří, že s...

Nový sport - hasičský míč

28.2.2016 10:00:00

Počátkem září 1928 se konal v Turíně mezinárodni hasičský sjezd, spojený s velkou hasičskou výstavou, kterého se zúčastnila také velmi početná výprava z Ameriky. Američané v rámci sjezdu a výstav...

Hasiči a humor

25.2.2016 10:00:00

Hasiči byli vždy spolkem velice váženým, to však nebránilo tomu, aby byli i oblíbeným terčem humoru. Obrázky staré plných sto čtyřicet let byly otištěny v Humoristických listech v čísle 34 z roku ...

Provádění policie požárové

31.1.2016 10:00:00

Podle zemského zákona čís. 35/1873 policie požárová náleží do oboru samostatné působnosti obce. Vykonávání této policie náleží starostovi obce. Pokud k snadnějšímu obstarávání jest toho zapotř...

Stránky:  1 2 3 4 5 
Stránka 3 z 5