Hasičský řád městečka Napajedel z roku 1774

Městečko má míti 4 vodní lejty, 4 háky, 12 střikačů a 12 vodních košů. Písař obecní šturmuje zvonem na věži kostelní na znamení, že oheň vyšel. Rychtář, purkmistr a celý ouřad obstarají vozy s lejtnama pro vodu a lid k hašení vypravovati budou. Cech krejčovský bude putýnkami vodu do lejt nalévati, tkalcovský a ševcovský s putynkama a žebříky k ohni pospíší, řeznický bude střikači a košemi oheň hasiti, zámečnický a kovářský budou háky strhovati se sousedících domů střechy, tesaři s pantoky a zedníci s žebříky budou pomáhat hasiti. Z ostatních usedlých, z každého domu aspoň jeden, k pomoci pospíší. Úředníci panští budou pobízet a řídit. První, kdo s vodou v lejtě dojede, dostane tolar. Kdo se nedostaví, zaplatí 6 tolarů na nástroje hasičské.

V Napajedlích 6.června 1774
Podepsáni jsou: vrchní Fr. Trauer, důchodní Jos.Merkl, purkrabí Zachariáš Polešenský, obročný Jos. Obersa a pojízdný Jos. Jan Strock.

Napsáno podle „Archivu Skopalíkova v Záhnilicích“, sepsaného Petrem Tesařem a vydaném v Tlumačově v roce 1923. Skopalíkův archiv je zbytek kdysi bohatého zámeckého archivu napajedelského.

(kp,hasicskelisty.cz,foto:arch.)


Anglický vynález z roku 1912

29.4.2017 10:00:00

Anglický inženýr v roce 1912 vynalezl zařízení, které je na naší fotografii. Jedná se o záchranný aparát pro hasiče, klec, ve které je možné spouštět osoby z vysokých pater domů. ...

Cvičení hasičů

11.3.2017 10:00:00

Z roku 1908 se nám zachovala naprosto jedinečná fotografie z cvičení hasičů v Roudnici nad Labem, nebo jak se tehdy ještě říkalo v Roudnici pod Řípem. Bohužel nic dalšího se k tomuto snímku nedoch...