Cvičení hasičů z Vysočan

7.12.2016 10:00:00

Na fotografiích, které se nám dochovaly z roku 1912, můžeme vidět cvičení hasičů ve Vysočanech u Prahy. Jak je vidět, tak cvičení to byla tehdy hodně podobná cvičen...

Oblečení hasičů

15.6.2016 10:00:00

Zvláštní označení osob zaměstnaných při ohni se vyskytuje v Praze prvně v guberniálním nařízení z roku 1826. Aby se totiž při ohni nikdo nemohl vymlouvat, že nezná řiditele (velitele) hašení o...

Hasičské řády v XV. a XVI. století

7.4.2016 10:00:00

Podle řádů z XV. století bylo nařízeno hejtmanům, aby oznamovali, kde oheň vzešel, a z té čtvrti aby sousedé (měšťané) háky, žebříky, korbele, tlouky a jiné potřeby přinesli a též s nádobami k no...

Znáte hasičskou práci?

8.3.2016 10:00:00

„Divná, otázka“, odpusťte všichni. „Jak bychom neznali, vždyť máme v obci hasičský sbor, který má motorovou stříkačku, hasí požáry, cvičí, pořádá divadla a jednou za rok ples." Tak by mi odpov...

Stránky:  1 2 3 4 5 
Stránka 2 z 5