Důležité rozhodnutí pro hasičské sbory.

[ title]
Následkem podání jednoho dobrovolného hasičského sboru ve Slezsku rozhodlo ministerstvo obchodu ve shodě s ministerstvem železničním, že všechny telegramy o pomoc mají být vypravovány zadarmo.

Všechny správy železnic pak mají při velkém nebezpečí ohně dopravovat mužstvo a hasičské nářadí zvláštními vlaky bezplatně a co nejrychleji.

(Zemědělské listy 30.9.1899)

(kp,hasicskelisty.cz, foto:arch.)