Veřejné cvičení hasičské jednoty „Ostromeč“ v Benešově

[ title]
V neděli 6. srpna roku 1893 se sjeli zástupci 21 hasičských sborů, celkem 410 mužů, do Benešova na župní slavnosti.

Město Benešov bylo k této události slavnostně vyzdobeno. Hosty uvítal starosta místního sboru pan Preisler. Jménem hostů poděkoval velitel Karlínského městského sboru pan Detnartini. Všechny hasičské sbory se pak seřadily do průvodu, ke kterému se připojily i všechny místní spolky a průvod se odebral do kostela, kde pan děkan P. Fr. Burgerstein konal slavnou bohoslužbu.

Po bohoslužbě se průvod seřadil na náměstí do kruhu a starosta města, pan dr. V. Hering, přednesl slavnostní uvítací řeč, která byla přijata s obecným nadšením. Pak následovala valná hromada župy a byly vyřízeny otázky týkající se organizace českého hasičstva.

Společného obědu se zúčastnilo 216 osob. Odpoledne se odbývalo veřejné cvičení místního hasičského sboru, kterému veleli páni Kovář a Kanderál. V rámci cvičení se provedlo názorné hašení požáru na dvoupatrovém domě na Malém náměstí, které dopadlo skvěle. Taneční a koncertní zábava v hostinci „Na sladovně" slavnost ukončila.

„Jó, to byly časy!“

(kp, hasicskelisty.cz,foto: arch.)