• Anglický vynález z roku 1912

    Anglický inženýr v roce 1912 vynalezl zařízení, které je na naší fotografii. Jedná se o záchranný aparát pro hasiče, klec, ve které je možné spouštět osoby z vysokých pater domů. (kp,sportovnilisty...

  • V březnu byl v Praze založen první profesionální sbor v Čechách

    Osm lidí vycvičeno pro obsluhu stříkačkyDne 23. března roku 1853 sbor obecních starších v Praze rozhodl o zřízení sboru pro čištění ulic a požární ochranu. Základem budoucího hasičstva se stali tzv...

  • První automobilová stříkačka v Praze

    První automobilovou stříkačku u nás postavila Česko-Moravská továrna. Darem ji dostal Pražský hasičský sbor v roce 1912 od Pražské městské pojišťovny. Výkon stříkačky byl 72 000 litrů za hodinu.Has...