• Cvičení hasičů z Vysočan

    Na fotografiích, které se nám dochovaly z roku 1912, můžeme vidět cvičení hasičů ve Vysočanech u Prahy. Jak je vidět, tak cvičení to byla tehdy hodně podobná cvičení Sokolů, ale nářadí bylo hasičsk...

  • Boj proti požárům před sto lety

    Na fotografiích z roku 1911 vidíme věžovitou stříkačku hasičů z New-Yorku při zásahu a nový spouštěcí ochranný přístroj hasičů z Berlína.Spouštěcí ochranný přístrojVěžová stříkačka(kp,sportovnilist...

  • Hasičská strážnice v Nuslích

    Na začátku dvacátého století se hasiči již obecně těšili velké vážnosti a to nejen ve velkých městech, ale i v předměstích a menších obcích. Na našich fotografiích z roku 1910 je vzorná hasičská st...