• Automobilová stříkačka z roku 1912

    V dílnách Obecního úřadu hasičského v Paříži zhotovili v roce 1912 novou automobilovou stříkačku. Na naší fotografii můžete vidět její konstrukci navrženou setníkem Cordiérem. Francou...

  • Anglický vynález z roku 1912

    Anglický inženýr v roce 1912 vynalezl zařízení, které je na naší fotografii. Jedná se o záchranný aparát pro hasiče, klec, ve které je možné spouštět osoby z vysokých pater domů. ...

  • V březnu byl v Praze založen první profesionální sbor v Čechách

    Osm lidí vycvičeno pro obsluhu stříkačky Dne 23. března roku 1853 sbor obecních starších v Praze rozhodl o zřízení sboru pro čištění ulic a požární ochranu. Základem budoucího hasičstva se stal...