• Oblečení hasičů

    Zvláštní označení osob zaměstnaných při ohni se vyskytuje v Praze prvně v guberniálním nařízení z roku 1826. Aby se totiž při ohni nikdo nemohl vymlouvat, že nezná řiditele (velitele) hašení ohně, ...

  • Hasičské řády v XV. a XVI. století

    Podle řádů z XV. století bylo nařízeno hejtmanům, aby oznamovali, kde oheň vzešel, a z té čtvrti aby sousedé (měšťané) háky, žebříky, korbele, tlouky a jiné potřeby přinesli a též s nádobami k noše...

  • Nejstarší pražské řády o pořádku při hašení ohně

    Tyto řády obsahují zpravidla různá ustanovení, směřující k tomu, aby se častým a zhoubným požárům předešlo. Mimo to se tam také popisuje celý postup při hašení, udílí se v nich různé rady a pokyny,...