Dobrovolný hasičský sbor dámský

[ title]
V Anglii byla zřízena v poslední době velice zajímavá instituce.

Mladé dámy ve vychovávacím ústavě Grton-College byly před několika nedělemi tak velice polekány planým poplachem, že hoří, že se ihned rozhodly, že ve svém středu zřídí dobrovolný hasičský sbor.

Když byla rozřešena otázka, jež je hlavní otázkou u dam vůbec — otázka kostýmů či „stejnokroje", jak tomu mladistvé hasičky říkají, požádala řiditelka ústavu velitele hasičského sboru londýnského, kapitána Shawa, aby jim opatřil cvičitele. Když velitel Shaw této žádosti nevyhověl, nalezla majitelka ústavu sama cvičitele, který mladé dámy v čase neobyčejně krátkém vycvičil.

Mladé hasičky manipulují tak zručně stříkačkou, lezou tak hbitě po žebřících a vykonávají všechny tyto pokyny tak přesně, že kapitán Sbaw, když provedl inspekci tohoto dámského hasičského sboru, byl nucen přiznat, že celý dámský sbor je znamenitě zorganizován a blahopřál mu k docíleným výsledkům.

(Národní listy22.1.1884)

(kp, hasicskelisty.cz, foto:arch.)