Hasičský automobil Praga

Hasičský automobil Praga

16.1.2017 10:55:00

V roce 1910 dodala firma Laurin a Klement z Mladé Boleslavi Pražskému hasičskému sboru speciálně upravený automobil uváděný jako systém „Praga“.Hasičský automobil Praga z roku 1910Hasičský automobi...

Automobilový hasičský vlak

Automobilový hasičský vlak

5.1.2017 10:00:00

Tak se na přelomu devatenáctého a dvacátého století říkalo hasičské motorové soupravě na naší fotografii. Hasičský automobilový vlakPokrok se v té době dral nezadržitelně vpřed. Ve velkých městech ...

Cvičení hasičů z Vysočan

Cvičení hasičů z Vysočan

7.12.2016 10:00:00

Na fotografiích, které se nám dochovaly z roku 1912, můžeme vidět cvičení hasičů ve Vysočanech u Prahy. Jak je vidět, tak cvičení to byla tehdy hodně podobná cvičení Sokolů, ale nářadí bylo hasičsk...

Boj proti požárům před sto lety

Boj proti požárům před sto lety

21.11.2016 10:00:00

Na fotografiích z roku 1911 vidíme věžovitou stříkačku hasičů z New-Yorku při zásahu a nový spouštěcí ochranný přístroj hasičů z Berlína.Spouštěcí ochranný přístrojVěžová stříkačka(kp,sportovnilist...

Hasičská strážnice v Nuslích

Hasičská strážnice v Nuslích

6.11.2016 10:00:00

Na začátku dvacátého století se hasiči již obecně těšili velké vážnosti a to nejen ve velkých městech, ale i v předměstích a menších obcích. Na našich fotografiích z roku 1910 je vzorná hasičská st...

Oblečení hasičů

Oblečení hasičů

15.6.2016 10:00:00

Zvláštní označení osob zaměstnaných při ohni se vyskytuje v Praze prvně v guberniálním nařízení z roku 1826. Aby se totiž při ohni nikdo nemohl vymlouvat, že nezná řiditele (velitele) hašení ohně, ...

Hasičské řády v XV. a XVI. století

Hasičské řády v XV. a XVI. století

7.4.2016 10:00:00

Podle řádů z XV. století bylo nařízeno hejtmanům, aby oznamovali, kde oheň vzešel, a z té čtvrti aby sousedé (měšťané) háky, žebříky, korbele, tlouky a jiné potřeby přinesli a též s nádobami k noše...

Stránky:  1 2 3 4 
Stránka 1 z 4