Provádění policie požárové

Podle zemského zákona čís. 35/1873 policie požárová náleží do oboru samostatné působnosti obce.

Vykonávání této policie náleží starostovi obce. Pokud k snadnějšímu obstarávání jest toho zapotřebí, má obecní zastupitelstvo pro jednotlivé části obce ustanovit zvláštní komisaře, by starostu obce při obstarávání náležitých prací podporovali. Starosta obce má učinit především potřebná opatření, aby pokud možno odstraněno bylo vše, čím požár by mohl býti způsoben. Obecní zastupitelstvo má zvláštními předpisy zakázat ony skutky nebo opomenutí, které podle místních poměrů snadno mohou způsobit nebezpečenství ohně a které nejsou již zapovězeny zákonem trestním nebo některým nařízením politickým.

Skutky a opomenuti pro oheň nebezpečné, které zapovězeny jsou zákonem trestním, má starosta obce oznámit soudu; proti přestupkům nařízení politických a zvláštních předpisů obecního zastupitelstva má zakročit sám starosta obce (tresty peněžité až do 200 Kč nebo vězení až do 20 dnů).

Aby se vypátraly vady pro oheň nebezpečné a aby se dohlíželo k bedlivému čištění komínů, a k zachování hasicích příprav v dobrém stavu mají starosta obce neb komisaři k tomu stanovení vykonat alespoň dvakrát ročně, z jara a na podzim, prohlídku všech budov v obci z hlediska požární bezpečnosti. K prohlídce této nutno přizvat znalce (stavitele, zednické a kominické mistry) a tam, kde je zřízen hasičský sbor, též náčelníka tohoto sboru. Starosta obce jest též povinen ustanovit, jak často se má čištění komínů v obci prováděti se zřetelem na místní poměry a potřeby (podle druhu komínů v obcise vyskytujících, podle druhu užívaného topiva, podle toho, jak často se topí a pod.).

Rozvrh čištění komínů nutno dojednat s příslušným kominickým mistrem a také v obci veřejné vyhlásit, aby majitelé domů věděli, kdy se čištění jejich komínů bude prováděti, poněvadž se, zejména na venkově, často stává, že při návštěvě kominíka v obci nejsou majitelé doma a komíny bez viny kominíka zůstávají dlouho nečištěné. Nutno ovšem dbát, aby i kominík stanovené lhůty dodržoval. Připomínáme, že odměna za čištění komínů jest všeobecně splatná hned po provedení díla, ovšem jen za čištění skutečně provedené, ač kominičtí mistři vybírají poplatky (obyčejně poloročně nebo celoročně, při čemž se v zájmu věci doporučuje, aby jim obecní úřady byly při tom nápomocny (veřejným vyhlášením a pod.). V menších osadách uzavřených, pak v osadách s domy rozptýlenými, pro které není ustanoven zvláštní ponocný, musejí službu stráže požárové alespoň v měsíci červenci až říjnu zastávati majetníci domů střídavě po sobě a bezplatně.

(Ročenka moravskoslezské samosprávy na rok 1935)

(kp,sportovnilisty.cz, ilustrace: archiv/William Hogarth 1762)


Anglický vynález z roku 1912

29.4.2017 10:00:00

Anglický inženýr v roce 1912 vynalezl zařízení, které je na naší fotografii. Jedná se o záchranný aparát pro hasiče, klec, ve které je možné spouštět osoby z vysokých pater domů. ...

Cvičení hasičů

11.3.2017 10:00:00

Z roku 1908 se nám zachovala naprosto jedinečná fotografie z cvičení hasičů v Roudnici nad Labem, nebo jak se tehdy ještě říkalo v Roudnici pod Řípem. Bohužel nic dalšího se k tomuto snímku nedoch...