První retrospektivní výstava hasičská v královském městě Klatovech

[ title]
Když r. 1893 o valné hromadě dobrovolného sboru hasičského a ochranného v Klatovech usneseno, aby dvacetileté působení sboru bylo r. 1894 veřejně oslaveno, velitel sboru p. V. F. Kohl navrhl, aby za účelem důstojnější oslavy uspořádána byla v Klatovech retrospektivní výstavka hasičská, jíž by se náležitě znázornilo, co sbor za dobu svého trvání na prospěch občanstva vykonal. 

Valná hromada přijala návrh tento a po vytrvalé práci výstavního výboru uspořádána byla ve dnech 29. července až 5. srpna 1894 první retrospektivní výstavka hasičská s výsledkem tak pěkným, že jednomyslně uznán byl plný její zdar. Mimo jiné svědčí o něm také hojná návštěva a dlužno tu zvlášť uvést, že mezi navštěvovateli byli také četní vynikající zástupci hasičství ze Srbska, Chorvatska a Slavonie, ano i němečtí hasiči z Bavor.

Výstava uspořádána byla v sálech městské radnice klatovské a znázorněn je jednak vývoj hasičství vůbec, jednak vývoj a působení sboru klatovského zvlášť.  Připojené vyobrazení naše představuje skupinu různých starožitností hasičských, zejména spatřujeme tu ruční stříkačku z 15. století, slaměné koše z r. 1812, koše koželužského cechu klatovského s odznaky z r. 1791, šroubení z r. 1826, pražské šroubení hadicové z r. 1854, harcovka brémského sboru hasičského z r. 1822 a sboru hamburského z r. 1834, dále plechovou stříkačku z r. 1788, pocházející z velkostatku hradeckého u Sušice, jinou velice pěknou plechovou stříkačku z 15. století zvanou "nabíječka".

Dále vystaveny tu stříkačka na měch, větrník (koule Heronovy) pocházející z Ráchlu u Kadaně, stará, velice pěkná trychtýřová stříkačka kovová z Třemošné, výzbroj hasičského sboru pražského a jiné věci.

Mnoho a mnoho jiných předmětů, zajímavých stejné pro odborníka jako laika, vystaveno bylo i v ostatních skupinách; nedostatek místa brání nám však podávati čtenářstvu našemu podrobný popis celé výstavy. Účelem řádků těchto bylo toliko poukázati na skvělý zdar výstavky klatovské.
(HASIČSKÝ KALENDÁŘ 1895)

(kp, hasicskelisty.cz, foto: arch.)