Nejstarší hasičský sbor na českém venkově

[ title]
Dne 8. července 1864 byl ve Velvarech založen prvý dobrovolný sbor na českém venkově.

Na myšlenku zřídit takový sbor ve Velvarech přišel jeho zakladatel obchodník Karel Kron. Ten, když byl v Hamburku na zkušené, zažil strašný požár altonský a v Hamburku viděl velký požár obchodního domu. Zručnost a obratnost i krajní obětavost hasičů přivedla jej na myšlenku, aby k ochraně majetku i života bližních byl i v jeho rodišti Velvarech takový sbor.

Když se vrátil domů, svolal spoluobčany a ti ihned přijali tuto krásnou myšlenku za svou a slíbili spolupráci. Brzo byly schváleny stanovy a pražský sbor hasičský vyslal instruktora (v Praze byl městský hasičský sbor založen již dříve), který velvarské hasiče vycvičil. Mužstvo bylo rozděleno do čtyř skupin: lezce, bourače, čerpače vody a stráž bezpečnosti.

Za sedmdesát let vypracovalo se velvarské hasičstvo v duchu doby na moderní sbor, který chce spolupracovat pro bezpečnost obyvatelstva v případě leteckých útoků. Dvacet letadel provede 8. července nálet na Velvary a hasiči ukáží svou připravenost.

(Národní listy 5.7.1934)

(kp, hasicskelisty.cz, foto:arch.)