Znáte hasičskou práci?

[ title]
„Divná, otázka“, odpusťte všichni. „Jak bychom neznali, vždyť máme v obci hasičský sbor, který má motorovou stříkačku, hasí požáry, cvičí, pořádá divadla a jednou za rok ples."

Tak by mi odpověděli téměř všichni, kterým bych tuto otázku položil. A přece vám musím říci, že hasičskou práci neznáte. Nevíte ničeho o tom, jak hasičstvo propaguje krásudomoviny, Jak pracuje ve zdravotnické službě, v lidovýchově, v okrašlování obce apod.

Nevíte, jaký program má hasičský dorost, ženy, žactvo. Neslyšeli jste o krevních zkouškách hasičských dárců krve? Neznáte historii hasičstva, sociální instituce hasičské, literaturu hasičskou atd. atd. A přece byste toto všechno měli znáti, abyste mohli správně zhodnotit hasičskou práci a uvážit,zdali byste i vy měli vstoupit do hasičských řad.

Nebudeme zdržovat hádankami a poradíme přímo: čtěte hasičský tisk. V něm najdete poučení a vedle toho podpoříte hasičskou organizaci v její práci, kterou koná ku prospěchu národa a vlasti. Zbavte se omylu, že hasičský tisk patří jen do rukou hasičů!

Hasičský tisk má číst každý Čech. A nejen to, my i chceme, aby všichni příslušníci Českého národa se stali co nejdříve dobrými pracovníky v hasičské organizaci. Pamatujte na to a nechtějte být posledními.

Kdo chrání váš majetek i život? Při požáru, povodni, katastrofách apod. Kdo vám pomůže při neštěstích a nehodách? Český hasič!

(Národní listy 6. února 1940)

(kp, hasicskelisty.cz, foto:arch.)