Stříkačka dle Zemské ústřední jednoty království Českého z roku 1895

[ title]
Technická komise Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého seznala, že ku cvičení se stříkačkou, které pro sbory dobrovolných hasičů upravila, musí sestrojit i stříkačku, která by potřebám sborů co nejlépe vyhovovala.

Z té příčiny  "doporoučí stroj na železných ližinách a ocelových pérech, s botami v průměru nejméně 110 mm".

Ostatní příslušenství stříkačky a její vystrojení jest do nejmenších podrobností vypsáno a shledáme je v 5. sešitu Hasičské knihovny.

K úplnému popisu stroje není zde místa a upozorňujeme jen stručně na praktické připevnění savice s košem, který není třeba odpojovat, aniž by se zámyčka uvnitř poškodila, úpravou brzdy, sedadel pro 8 mužů. Nejpraktičnějšího válce na hadice, spojeného zároveň s rameny pro 1—2  žebříky.

Sborům doporučuje se, by stroje, zejména ony, s nimiž do sousedních obcí se dojíždí, byly zřízeny na pérech. Na stroji bez per trpí nejen mužstvo, ale hlavně stroj sám, jehož výkonnost a účinek se značně zmenšuje otřásáním po cestě.

Na stříkačce připevněno jest i koleno k dodávání vody, pak motyka a lopata, co nevyhnutelné náčiní, neboť často se stane, že jest potřebí strouhu pro sací koš prohloubit, potok zahradit, led prokopat atd. — Také truhlík na náčiní jest velmi důmyslně a prakticky upraven. Stříkačky tyto vyrábí firma R. A. Smekal na Smíchově.

(kp,hasicskelisty.cz, foto: arch.)