V Ostrově je zahájena stavba nové stanice profesionálních hasičů

Dokončení stavby je plánované podle smlouvy na podzim příštího roku

Poklepáním na základní kámen byla v pátek 2. září 2022 zahájena stavba zcela nové stanice profesionálních hasičů v Ostrově na Karlovarsku. Novostavba zde vzniká v ulici Jáchymovská, kde je rovněž výjezdové stanoviště ZZS Karlovarského kraje a také zde Město Ostrov plánuje stavbu stanice pro své dobrovolné hasiče.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje má na území kraje celkem osm stanic. V Ostrově tak vzniká devátá a bude zde zajišťovat požární ochranu především pro ORP Ostrov. Doposud nejbližší profesionální stanice je v Karlových Varech, přímo v Ostrově je pak zřízena místní dobrovolná jednotka požární ochrany kategorie II., která například v roce 2021 zasahovala u 328 událostí. Jednotka hasičů z Karlových Varů pak na území ORP Ostrov zasahovala u 117 událostí. Nejen tento velmi vysoký počet zásahů na území ORP, ale i vysoké požární nebezpečí, vypočítané z parametrů jako je počet obyvatel, průmysl, památky či dopravní infrastruktura, jsou důvodem, proč právě v Ostrově vznikne potřebná stanice HZS Karlovarského kraje.

Novostavba vzniká takzvaně na zelené louce, tedy nejedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, ale o zcela novou stavbu. Staveniště je předané zhotoviteli, který vzešel z výběrového řízení, projekt je v realizační fázi, tedy je uzavřen smluvní závazek se zhotovitelem stavby. Samotná stavba by měla být podle smlouvy dokončena do podzimu příštího roku.

Na realizaci objektu stanice se podařilo získat finanční podporu z prostředku Evropské unie. Název projektu je: Novostavba stanice HZS Ostrov - výstavba stanice HZS Karlovarského kraje s důrazem na řešení pandemie Covid-19 a odolnost vůči změnám klimatu (číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016812). Celkové náklady projektu jsou 84 798 508,-  Kč, z toho způsobilé výdaje jsou 68 200 000,- Kč. Ze způsobilých výdajů bude 85% hrazeno z IROP (Integrovaný regionální operační program). Zhotovitelem stavby je společnost Metrostav DIZ s.r.o.

Na stanici v Ostrově bude sloužit ve třech směnách 15 hasičů s plánovaným rozšířením početního stavu o dalších devět hasičů. Všech patnáct nováčků pro stanici Ostrov je již přijatých a nyní jsou rozděleni na ostatních stanicích v kraji.

Samotnou stavbu zahájil poklepáním na základní kámen náměstek Generálního ředitele HZS ČR plk. František Vavera, náměstek ředitele HZS Karlovarského kraje plk. Oldřich Volf, hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, starosta města Ostrov Jan Bureš a společně s nimi zástupci zhotovitele stavby a stavebního projektu. Pozvání na slavnostní zahájení stavby přijali rovněž zástupci složek IZS v kraji.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje investoval od roku 2002 do stavebních akcí téměř 300 milionů korun. Jednalo se o rekonstrukce stávajících objektů stanic či krajského ředitelství, v Mariánských Lázních se v letech 2004 až 2006 jednalo o stavbu nové stanice. Z uváděné investice na stavební projekty bylo 222 milionů ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, 78 milionů pak z příspěvků obcí či kraje.

Informoval Martin Kasal, tiskový mluvčí HZS Karlovarského kraje.(rp,hasicskelisty.cz,foto:hzs kvk)

Lis na slámu se uchránit nepodařilo

17.7.2024 07:00:00

V úterý v odpoledních hodinách přijalo krajské operační a informační středisko hlášení o požáru lisu na poli v obci Vysoké Veselí. Na místo události vyjely tři jednotky požární ochrany. Při příj...