Velký požár v městě Mýtě v roce 1908

První zmínky o městě Mýtě pocházejí z konce 13. století (r. 1296), kdy se hovoří o mýtském faráři Gottfriedovi.

Poloha města na důležité obchodní cestě z Prahy do Bavor, označované též jako Zlatá cesta, určovala jeho historii. Na této cestě se vybíralo od putujících obchodníků clo, jinak řečeno mýto. Je proto pravděpodobné, že tady je základ názvu města. To se původně rozkládalo na návrší kolem kostela sv. Štěpána.

O významu města v minulosti svědčí skutečnost, že znak slavného rodu Rožmberků byl Mýtu propůjčen na počátku druhé poloviny 14. století při povýšení na městečko. Dne 7. června 1905 povýšil rakouský císař a český král František Josef I. Mýto na město a současně potvrdil užívání původního znaku (odtud označení "královské město").

Kolem roku 1900 v Mýtě vzniklo několik velkých požárů, které postupně poničily prakticky celé město, takže veškerá zástavba je z této doby a doby pozdější.


Naše fotografie jsou z roku 1908, kdy velký požár zničil 69 stavení a 181 lidí se ocitlo bez přístřeší.

(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)