Série prověřovacích cvičení berounských hasičů. Zaměřeno na byty (VIDEO)

[ title]
Součástí byla i prověrka průjezdnosti

V druhé polovině ledna 2020 se v ulicích Okružní, Švermova a Tovární v Berouně uskutečnila série tří prověřovacích cvičení, zaměřená na bytové požáry ve výškových budovách.  

Cílem bylo prověření všech tří berounských směn profesionálních hasičů při rozvinutí hadicového vedení do poschodí a zajištění dveří do konkrétního bytu kouřovou přepážkou. Důležitou součástí byla i prověrka průjezdnosti příjezdových komunikací k objektům a následné ustavení požární techniky.

V rámci rychlého a účinného provedení hasebního zásahu hasiči využívali tzv. D program. I když panelové domy vypadají zvenku velice podobně, každý z vybraných domů měl svá odlišná specifika, která vznikla v průběhu užívání.Proto se vždy po cvičení hasiči seznámili s daným objektem, především s bezpečnostním zajištěním vstupů do jednotlivých dveří a výtahů přes elektronické čipy a také s instalovanými technologiemi mobilních operátorů na střechách.

Vysoce nakažlivá nemoc v Mladé Boleslavi! Složky IZS cvičily připravenost

Z pohledu požární prevence lze obyvatele bytových domů pochválit za volné a označené únikové cesty. Naopak hasiči apelují na respektování dopravních předpisů a dodržování průjezdných profilů pro požární techniku na přístupových komunikacích, především v nočních hodinách.  

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Středočeského kraje)