Hasičský psycholog Královéhradeckého kraje lektoroval kurz pro moldavské hasiče

[ title]
Kurz byl součástí zahraniční spolupráce obou zemí

V rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce s Úřadem pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska navštívil v minulých dnech  psycholog HZS) Královéhradeckého kraje mjr. Mgr. Ondřej Sezima Moldavskou republiku.

Hlavní náplní služební cesty psychologa byla příprava a realizace kurzu „První psychická pomoc“ pro vybrané moldavské hasiče. Kurz se uskutečnil na požární stanici v Kišiněvě.

Zúčastnilo se ho dvanáct vybraných výjezdových hasičů a také zástupci psychologické služby požární ochrany Moldavské republiky. V teoretické části se účastníci kurzu seznámili s možnými stresovými reakcemi osob na místech mimořádných událostí, zhlédli ilustrativní video a následně získali základní vodítka k tomu, jak mohou v praxi zasaženým osobám poskytnout tzv. první psychickou pomoc.

Předání Betlémského světla mezi rakouskými a českými hasiči

V roli pozorovatelů se zaměstnání zúčastnili také psychologové psychologické služby požární ochrany Moldavské republiky, kteří tak získali metodický nástroj pro samostatnou přípravu a realizaci dalších běhů kurzu.

V České republice probíhá obdobný kurz pro příslušníky HZS už řadu let a do dnešních dnů jím úspěšně prošlo více než šest stovek hasičů.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Královéhradeckého kraje)