V Rožňově pod Radhoštěm cvičily složky IZS. Uniklý chlór může zabíjet

[ title]
Nasazení v plné polní

První červnové pondělí obsadily v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku objekt krytého bazénu všechny složky integrovaného záchranného systému.

Zástupci složek IZS zde absolvovali taktické cvičení na téma únik nebezpečné látky, v tomto případě chlóru. Při simulovaném zásahu bylo úkolem hasičů zřídit dekontaminační stanoviště, zachránit kontaminované osoby, vynést je ze zasažené místnosti a předat do péče záchranářům, provést skrápění místa úniku a instalovat kanálové ucpávky.

U osob, které vyšly z objektu zasaženého nebezpečnou látkou, provést důkladnou dekontaminaci. Hasiči zasahující v místě úniku nebezpečné látky, zasahovali v dýchací technice a v protichemických oblecích.

Pacient má asi Ebolu. Hasiči a záchranáři nacvičovali spolupráci (VIDEO)

Cílem cvičení bylo seznámit složky IZS s problematikou zásahu v tomto konkrétním objektu. Účelem tak bylo prověřit připravenost všech zasahujících složek se zaměstnanci firmy při úniku této nebezpečné látky.

Taktéž prověřit připravenost zaměstnanců při vyhlášení poplachu a evakuaci z budovy.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Zlínského kraje)