Pacient má asi Ebolu. Hasiči a záchranáři nacvičovali spolupráci (VIDEO)

[ title]
Přísná hygienická opatření

Na hasičské stanici Brno-Líšeň uskutečnilo součinnostní cvičení Biohazard týmu ZZS JmK, pracovnic „Orgánu ochrany veřejného zdraví“ a jednotky HS Líšeň, jejíž příslušníci jsou mimo jiné předurčeni ke společným zásahům právě s Biohazard týmem ZZS.  

Námětem praktické části společného výcviku pak bylo zajištění osoby s?podezřením na nákazu virem Ebola v soukromém bytě a její následný transport do zdravotnického zařízení.

Příslušníci HS Líšeň rozčlenili místo zásahu na několik částí. Vytyčili hranici nebezpečné zóny a vybudovali dekontaminační stanoviště pro zasahující i postiženého. Aby nezůstalo jen u "suché" informace, přikládáme ilustrační video.Po vystrojení zasahujících hasičů i členů ZZS do ochranných obleků a filtračních masek vstoupili zasahujíci k pacientovi do ohniska nákazy. Členové ZZS zajistili pacienta a spolu s hasiči pak postiženého naložili do Biovaku.

Ten byl následně přenesen do dekontaminační sprchy. Po dekontaminaci byl předán posádce speciálního sanitního vozu k převozu do zdravotnického zařízení na pražské Bulovce.

K doprovodu sanitního vozu do Prahy byla vystrojena další posádka z HS Líšeň.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj: HZS Jihomoravského kraje)