To hasiče určitě potěší. Od Zlínského kraje dostali finanční dotaci

[ title]
Finance jsou určeny na úhradu nákladů za údržbu

Profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje obdrželi neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje, a to ve výši sto padesáti tisíc korun.  

Dotace je určena na úhradu nákladů, souvisejících s údržbou zásahových oděvů a plnění tlakových lahví vzduchem pro jednotky SDH obcí Zlínského kraje v letošním roce.

Dobrovolní hasiči na Vysočině si letos rozdělí až 64 miliónů korun

Dále pak na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s organizací cvičení složek IZS Zlínského kraje, pořádaných v roce 2020.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj: HZS Zlínského kraje)