Dobrovolní hasiči na Vysočině si letos rozdělí až 64 miliónů korun

[ title]
Peníze budou investovány především na opravy

Rok 2017 bude opět štědrý ke sborům dobrovolných hasičů. V případě Kraje Vysočina bude právě mezi ně rozděleno až 64 miliónů korun z rozpočtu kraje nebo prostřednictvím kraje.

„Historicky kraj dotuje rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany a nákupy věcného vybavení. Za tímto účelem je v krajském rozpočtu vyčleněna částka 4,3 miliónu korun,“ informoval Hasicskelisty.cz hejtman Jiří Běhounek.

Další peníze jsou pro „dobráky“ připraveny na repase a opravy mobilní požární techniky nebo nákup nových stříkaček.

Celkem tak mohou obce z uvedených programů a podpor získat až cca 64 milionů korun – 35 milionů korun státní dotace, která je poskytována ve spolupráci s Krajem Vysočina, a 29 milionů korun, které formou dotací poskytne Kraj Vysočina.

K dobrovolným hasičům směřuje rekordní částka z krajského rozpočtu

V roce 2016 poskytl Kraj Vysočina obcím na požární ochranu 17,67 milionů korun. „Šlo o historicky nejvyšší částku, kterou kraj vyčlenil a rozdělil. V předchozích letech se výše vlastní krajské podpory pohybovala mezi šesti až devíti miliony korun,“  uzavřel hejtman Jiří Běhounek.

(pšt, hasicskelisty.cz, foto: Kraj Vysočina)