Řipské hasičské setkání. Přehlídka parádní historie a současnosti

[ title]
Dekorování hasičských praporů

Je to poprvé, co hasiči z Podřipska pořádají setkání svých sborů, které se uskuteční 28. října 2019 u příležitosti 101. výročí vyhlášení samostatnosti na úpatí nejposvátnější české hory.

Akce se aktivně účastní první český sbor z Velvar, který zajišťuje čestnou stráž a nejstarší činný pražský sbor Praha-Braník. Sejde se tu celkem pět sborů, které daly základ českému hasičství v Čechách.

K velvarskému, roudnickému a branickému sboru se ještě připojí SDH Plaňany a SDH Radhošť, jejichž prapory budou taktéž dekorovány na vrcholu Řípu stuhami věnovanými brněnskou firmou Alerion.Hasiči se touto akcí hrdě hlásí nejen ke své více než stopadesátileté tradici, ale také k dávným dějinám českého národa, které uctí položením kytice u sochy praotce Čecha v Krabčicích-Rovném.

Měli byste vidět! Brněnští profesionální hasiči oslaví 155 let existence

K vidění tu také bude jak historická technika v čele s koněspřežkami z Libkovic, Černoučku a Cítova, Laurinka z roku 1926 z Libochovic, tak řada moderních požárních automobilů, včetně kontejneru nouzového přežití.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Ústeckého kraje)