S požárem v Kralupech nad Vltavou bojovalo přes dvacet jednotek

[ title]
Výše škody odhadnuta, příčina se vyšetřuje

S požárem objektu v podniku na výrobu a distribuci potravin v jihozápadní části Kralup nad Vltavou v okrese Mělník bojovala přímo armáda hasičů.

Podle několika oznamovatelů šlehaly ze střechy haly vysoké plameny a k obloze stoupal hustý černý dým. Bylo upřesněno, že požárem je zcela zasažena rozsáhlá chladírenská hala, ve které se nenacházely žádné osoby. Velitel zásahu ihned požádal o posily a nechal vyhlásit druhý poplachový stupeň.Hasiči se zaměřili nejen na likvidaci plamenů, ale zároveň zaměřili proudy i na ochranu navazujících objektů před dalším šířením požáru. Protože uvnitř bylo uskladněno především velké množství rozličného obalového materiálu, nabýval oheň stále na intenzitě a bylo nutné přivolat další síly.

Obyvatelům Kralup nad Vltavou i přilehlých obcí starosta města doporučil, aby omezili větrání. Správce objektu zajistil pro všechny zasahující hasiče stravu a ochranné nápoje.

Výrobna plastů v plamenech, požár způsobil škodu za 1,5 miliónu

Kolem dvacáté hodiny ještě nebyl požár pod kontrolou. Veškeré hasební práce byly vedeny z vnější části objektu, na kterém se propadla převážná část střešní konstrukce. Odhadovaná škoda se bude pohybovat minimálně v řádu desítek milionů korun, k objasnění příčiny vzniku požáru se vyšetřovatelé prozatím nedostali.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Středočeského kraje)