Nerodí se jen děti, ale i nová stanice. V Železné Rudě se z ní už hasiči radují

[ title]
Pomoc v kratším čase

Od 1. ledna 2018 vznikla v Železné Rudě stanice Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ÚO Klatovy; stanice Železná Ruda.
Ta vznikla sdružením jednotky HZS Plzeňského kraje a jednotky JSDH Železná Ruda, čímž je docílen plný stav družstva, které je schopno vyjet a samostatně zasahovat.

Pro občany Železnorudska  to znamená, že pomoc, o kterou budou v případě nouze žádat, jim bude poskytnuta v kratším časovém intervalu.

V případě nutnosti nasazení většího množství sil a prostředků bude povolána i JSDH Železná Ruda, která zůstává nadále ve stejném režimu jako doposud tedy JPO II s výjezdem do 5 minut.

Slavnostní otevření nové "hasičárny" v Lovosicích

Technika, která posílila stav v Železné Rudě je cisternová automobilová stříkačka Tatra Terrno, automobilový žebřík  Mercedes Benz s maximálním dosahem 30m a velitelský automobil Honda.

V letošním roce by měla být zahájena rekonstrukce a rozšíření stávající stanice, což přinese do budoucna lepší podmínky pro výkon služby a dokonalejší technické zázemí sloužícím hasičům.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Plzeňského kraje)