Nebezpečná látka zamořila část objektu úřadu. Jedna žena skončila v péči záchranářů

[ title]
Profesionální a dobrovolní hasiči cvičili v Bystřici pod Hostýnem

Cvičení začalo jako by se to stalo doopravdy. Okolo deváté hodiny ranní našla jedna ze zaměstnankyň městského úřadu na chodbě druhého nadzemního podlaží igelitovou tašku se skleněnými lahvemi označenými výstražnými symboly.

Při manipulaci s taškou došlo k rozlití jedné z lahví a intoxikaci ženy neznámou látkou. V době, kdy asi dvacítka zaměstnanců opouštěla úřad při nařízené evakuaci, zůstala zraněná žena ležet v bezvědomí na místě nálezu.

Souběžně s vyhlášením evakuace úřadu byla celá událost oznámena na tísňovou linku krajských hasičů. Jako první dorazili na místo zásahu profesionální hasiči z Bystřice pod Hostýnem. Ty pak postupně posílily jednotky profesionálních hasičů z Holešova a Kroměříže a také dobrovolných hasičů z Bystřice pod Hostýnem, Chvalčova a Rychlova.

Celkem se tak taktického cvičení zúčastnilo asi třicet hasičů s šesti kusy techniky včetně technicko – chemického speciálu ze stanice Kroměříž.

Úkolem cvičících bylo provést průzkum místa zásahu, zachránit zraněnou ženu a vybudovat dekontaminační stanoviště. O zabezpečení prostoru zásahu se mimo dobrovolných hasičů postarali i strážníci městské policie.

První dvojice hasičů v protichemických přetlakových oblecích vnikla do objektu, vyhledala zraněnou ženu a transportovala ji před objekt úřadu, kde prošla dekontaminací a byla  předána posádce zdravotnické záchranné služby.

Další dvojice hasičů provedla měření nalezených nebezpečných látek, jejich zajištění, zasypání rozlité kapaliny sorbenty a úklid kontaminovaného místa.

Hasicskelisty.cz: Únik čpavku na nádraží v Chebu ohrozil tisíce lidí! Naštěstí jen cvičně

Součástí cvičení bylo také prověřit postupy dekontaminace osob, a to v prvních fázích cvičení pomocí zjednodušeného dekontaminačního stanoviště a po příjezdu kroměřížského speciálu i pomocí dekontaminační sprchy.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Zlínského kraje)