Výcvik hasičů-lezců na bývalém vodojemu v Kladně

V úterý 22. června proběhl výcvik hasičů-lezců z kladenské stanice na šedesátimetrovém bývalém věžovém vodojemu v Kladně.

Výcviku se zúčastnili jak lezci ve výcviku, tak i budoucí instruktoři pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. V průběhu dne se procvičovaly individuální dovednosti lezců – výstup a sestup po laně. Dále hasiči trénovali přepravu zraněné osoby pomocí transportní vany.

Velice důležitým faktorem při tomto výcviku byla výška a volný prostor. Hasiči-lezci totiž musí prokázat určitou psychickou odolnost.

Poděkování patří firmě Cable-net s.r.o. za zpřístupnění vodojemu a spolupráci.

Informoval nprap. Jan Štilip, pprap. Ivo Kunrt, HZS Středočeského kraje.(rp,hasicskelisty.cz,foto:: Jan Kostík a Roman Tesáček, oddělení dokumentace MV-GŘ HZS ČR)