Cvičení kynologických týmů z celé ČR se účastnil i náš kynolog se svými psy

V uplynulých dnech se uskutečnilo cvičení kynologických týmů z celé ČR s atestační zkouškou Ministerstva vnitra pro vyhledávání v sutinách a pro týmy, které jsou na tyto atesty přihlášené.

Se svými perfektně vycvičenými psy Britem Hubertusem a Darrenem se účastnil cvičení i náš psovod HZS Pardubického kraje nprap. David Hynek.

Instrukčně metodické zaměstnání organizovalo MV – GŘ HZS ČR a bylo pod dohledem členů Odborné kynologické komise. Místem cvičení bylo vybráno Ralsko a přilehlé okolí. „Všichni psovodi si museli vytvořit základnu na bývalém vojenském letišti Hradčany, kde si postavili stany a další zázemí. Praktická zaměstnání byla velmi pestrá. Nacvičovalo se prohledávání velkého množství budov jako bývá při živelních pohromách, mezi které by patřilo například tornádo na Moravě, ale i důkladné prohledávání sutin v malém rozsahu. Zkoušela se vhodná taktika nasazení při různých situacích, střídání psů, opakované nasazení a překrývání, tedy prohledání sutiny i dalšími psy,“ přibližuje náročný výcvik hasičský kynolog nprap. David Hynek, DiS.Pracovalo se v týmech od rána do pozdních nočních hodin. Při cvičení se zkoušel také transport psů na místo nasazení pomocí vrtulníku. A další den všechny čekalo kondiční prověření. Čekal nás pěší přesun o délce asi 8 km. Na trase bylo 5 úkolů, mezi které patřilo prohledání sutiny, transport celého týmu se psy na raftu za použití jen jednoho pádla, lanový travers přes vodní hladinu, vědomostní test pro psovody a odolnost psa „nesežrat“ nastražené dobroty na stanovišti a u cíle na nás čekal úkol pro psy – překonání zavěšeného lanového žebříků ve vodorovné poloze, prozrazuje obtížné prověření znalostí a umu David Hynek.

Komplikací při plnění úkolů bylo počasí. Většina týmů si vyzkoušela i přežití v terénu za silné bouřky a průtrži mračen, která cvičící zastihla. Zakončení cvičení patřilo vyhodnocení.

Informoval por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí, HZS Pardubického kraje.


(rp,hasicskelisty.cz,hzs pk)