Stará stříkačka obce Dražické

[ title]
Stříkačka na obrázku je ze 17. století a patřila obci Dražické. Původně byl tento stroj majetkem města Tábora a teprve později byl prodán za 30 zlatých obci Dražické. Podle jiné zprávy darovalo město Tábor jako patron kostela Dražického tuto stříkačku obci.

Stříkačka byla v roce 1895, ze kdy je ilustrace, poslední pamětnicí své doby. Podle všeho však není českého původu. K této domněnce nás opravňuje popis vyobrazení stříkačky Strassburské z konce 17.století v Magirově spise „Das Feuerlöschwesen in allen seinenTheilen“, na str. 34., které se s touto stříkačkou nápadně shoduje.

Kdy a kde byla zakoupena, není známo. Že přestála hodně svízelů, lze soudit z důkladné opravy, která byla provedena na voze roku 1830. Svědčí o tom nápis „A 1830 R“ (anno 1830 renovatum) vyřezaný na zadních břevnech. Písmeny „H. V.“na nových předních břevnech označil asi řemeslník, který vůz opravoval, začáteční písmena svého jména.

Vůz je důkladně vyroben z dubového dřeva, boty jsou postaveny jedna po pravé, druhá po levé straně a obě páky k čerpání jsou obráceny dozadu. Práce při pumpováni byla asi hodně těžká, protože páka musela být nejen tlačena dolů, ale také zvedána vzhůru.

(kp,hasicskelisty.cz,foto:arch.)