Nový člun pro záchranu osob do výbavy pražských hasičů

[ title]
Přispěla Městská část Praha 2

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy i díky příspěvku MČ Praha 2, který získal v loňském roce, pořídil motorový člun. Ten nyní centrální stanice používá pro záchranu osob.

V tomto roce centrální stanice od městské části dostala běžecký pás v hodnotě 80 tis. Kč pro zvýšení a udržení fyzické kondice.Tu samozřejmě musí prokázat nejen během každoročních fyzických testů, ale také při každém větším zásahu.

V Česku se začal testovat eCall v motocyklech. Začali s tím pražští hasiči

Osobně za dary pro pražské hasiče poděkoval starostce MČ Prahy 2 Janě Černochové a radnímu pro oblast bezpečnosti Prahy 2 Michalu Zunovi, ředitel sboru plk. Luděk Prudil.

(pšt, hasicskelisty,cz, zdroj a foto: HZS Praha)