Bývalý nejvyšší šéf českých hasičů se v Ostravě zvěčnil do betonu

[ title]
Chodník slávy

Včera byla odhalena Stopa absolventa Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Stopa genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, který po dlouhá léta velel českých hasičům, je v podobě vlastnoručního podpisu  umístěna na Chodník slávy před budovou rektorátu.

Miroslav Štěpán absolvoval VŠB-TUO v roce 1982, konkrétně obor technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V požární ochraně pracoval přes 35 let, přesně od roku 1973, kdy začínal na Okresní inspekci požární ochrany v Rychnově nad Kněžnou, odkud se v roce 1987 přesunul do Hradce Králové.Zde vystoupal až na post ředitele. V roce 1997 byl jmenován do funkce Vrchního požárního rady ČR na ministerstvu vnitra. Od 10. dubna 2000 do 6. září 2006 byl náměstkem ministra vnitra pro požární ochranu, integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování. Do křesla generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR usedl 1. ledna 2001, čtyři měsíce poté byl povýšen do hodnosti generálmajora.

Hasiči mají nového brigádního generála. Jmenoval ho prezident Zeman

Stál tak u zrodu nového uspořádání Hasičského záchranného sboru ČR, jehož dvacetileté fungování si v příštím roce připomeneme. V jeho čele stál genmjr. Štěpán 14 let.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: GŘ HZS ČR)