Zástupci města Olomouc předali hasičům novou techniku

[ title]
Hasiči při praktických ukázkách předvedli, jak a při jakých příležitostech budou nové vybavení používat. Zástupci města tak například zjistili, jak dlouho trvá nafouknout seskokovou matraci, jak snadné je vrtat do betonu vrtacím strojem s diamanty nebo jak fungují inklinometry, které zajišťují hasičům bezpečný pohyb v objektech s nestabilními či hrubě narušenými stavebními konstrukcemi po požárech či živelních katastrofách.

Slavnostního předání nové techniky se zúčastnil kromě krajského ředitele HZS Olomouckého kraje Karla Koláříka také investiční náměstek města Martin Major. Oba se shodli, že finanční dary jsou výsledkem a pokračováním dlouhodobě dobré spolupráce mezi naším sborem a městem Olomouc. „Vede nás společná snaha zajistit lidem v Olomouci ještě vyšší úroveň bezpečnosti v nenadálých nebo kritických situacích. Zároveň tím pokračujeme v naší velmi dobré spolupráci,“ zhodnotil dosavadní společné fungování města a krajských hasičů ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.Hasiči od samosprávy obdrželi jako každý rok finanční dar, za který tentokrát pořídili technické vybavení: seskokovou matraci, telemetrický systém měření náklonu stavebních konstrukcí a sadu na korunkové vrtání s diamantovým vrtacím strojem.

Dlouhodobou velmi dobrou spolupráci mezi HZS Olomouckého kraje a statutárním městem Olomouc zpečetili zástupci obou organizací ve čtvrtek 28. ledna slavnostním předáním nového vybavení na požární stanici v Olomouci.

(rp,hasicskelisty.cz,hzs:OL,foto:hzs OL)