Začala topná sezóna, pozvěte si domů kominíka

Slunečné dny vystřídalo chladné počasí a také začátek topné sezóny. Jak ale vypadají vaše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abyste si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.

Během loňské topné sezóny, tedy od září 2021 do března 2022, došlo k 1 124 požárům způsobených komíny. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 1 013. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda dosáhla částky 53,42 mil. Kč.  Při těchto požárech se zranilo 22 osob.

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. V loňské topné sezóně došlo k 118 požárům topidel. Nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.


Co mohu zkontrolovat sám?
  •  Je kouřovod řádně upevněn?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje?
  • Je použita tepelná a nehořlavá izolace?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Co dělat, když začne v komíně hořet?


Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, ale pískem.


Revizní technik


Pro provádění revize spalinové cesty musí osoba, která revizi provádí, mít osvědčení revizního technika. Pro ověřování revizních techniků spalinových cest spustilo MV – GŘ HZS ČR slouží APLIKACE.

Informobala kpt. Mgr. Pavla Jakoubková, DiS., tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

(rp,hasicskelisty.cz,foto:hzs GŘ)