Ředitel HZS Jihočeského kraje po více než třiceti letech ukončil svoji hasičskou kariéru


Plk. Ing. Lubomír Bureš hasičině věnoval svůj celý dosavadní profesní život. Po ukončení studia na Vysoké škole báňské v Ostravě v roce 1989 nastoupil k tehdejšímu Okresnímu útvaru Sboru PO v Českých Budějovicích.

Začal pracovat na pracovišti informačních technologií a spojenía postupně se vypracoval do vedoucích pozic. V roce 1993 se stal vedoucím oddělení informačních technologií a spojení, od roku 1995 zastával funkci vedoucího operačního střediska. V lednu roku 2002 byl jmenován do funkce náměstka krajského ředitele pro úsek IZS a OŘ a v prosinci roku 2006 byl jmenován do funkce ředitele HZS Jihočeského kraje.

Jihočeský sbor tak ztrácí jednoho ze svých nejzkušenějších příslušníků, jehož odbornost se prolíná napříč všemi úseky, je uznávanou osobností v rámci celého HZS ČR a vyniká přehledem o veškerém dění, schopností a odvahou rozhodnout i na strategické úrovni a mimořádným pracovním nasazením.Řízením HZS Jihočeského kraje byl pověřen náměstek pro ekonomiku


Z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR byl s účinností ode dne 1. července 2022 po dobu neobsazení služebního místa ředitele HZS Jihočeského kraje pověřen řízením organizace z pozice statutárního zástupce plk. Mgr. Milan Hořava, náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje pro ekonomiku.  

Informovala Vendula Matějů, tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje.

(rp,hasicskelisty.cz,foto:hzs jck)