Po pětadvaceti letech konec. Velitel Martin Gaier odešel do civilu

[ title]
Jako dárek dostal hodinky

Více než dvě desetiletí profesionálním hasičem, od roku 2002 ve funkci velitel stanice Mariánské Lázně. Poslední den loňského roku se Martin Gaier rozloučil se svým doposud celoživotním povoláním a na vlastní žádost odešel ze služebního poměru do civilu.

Od svého nástupu k hasičskému sboru sloužil na stanici v Mariánských Lázních, kde postupně z hasiče sloužil jako velitel družstva a poté velitele stanice. Byl to právě Martin Gaier, který se musel ve funkci velitele vypořádat se stavbou nové stanice v roce 2006.

Jednou to přijít musí. Poslední jízda Karla Koláře. Do důchodu (VIDEO)

Po svém rozhodnutí o odchodu od sboru se s ním rozloučil ředitel HZS Karlovarského kraje Václav Klemák se svými náměstky. V rámci rozloučení dostal od ředitele dárek v podobě kvalitních hodinek.

Martin Gaier patřil mezi nejzkušenější velitele stanic v rámci HZS Karlovarského kraje. Od 1. ledna 2020 jej ve funkci velitele stanice Mariánské Lázně nahradil Lukáš Mikulenka.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Karlovarského kraje)