Mobilní odběrové týmy HZS Libereckého kraje dále vypomáhají

[ title]

Od zahájení činnosti mobilních odběrových týmů (čtvrtek 22. října 2020) provedli příslušníci HZS Libereckého kraje do 6. ledna 2021 celkem 6480 odběrů, najeto bylo téměř 6.200 km. Činnost týmů v tomto období vycházela z požadavků Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje.

Týmy byly zapojeny do testování v domovech seniorů, hromadných odběrů ve firmách, testování jednotlivců i Antigenního testování učitelů ve školských zařízeních. V závěru loňského roku se zapojily do dobrovolného testování občanů na stacionárních odběrových místech v Nemocnici Jablonec nad Nisou a v Krajské nemocnici Liberec. Zde bylo za posledních deset dní (od 28. prosince 2020 do 6. ledna 2021) provedeno našimi vzorkovači celkem 3.392 odběrů biologických vzorků (2.565 PCR a 827 Ag).Nadále tým pokračuje v odběrech biologických vzorků příslušníků a zaměstnanců HZS Libereckého kraje pro antigenní testování, které je prováděno s cílem zajištění akceschopnosti sboru. K dnešnímu dni bylo provedeno téměř 400 Ag testů.

(rp,hasicskelisty.cz, plk. Mgr. Josef Málek, foto: HZS Libereckého kraje)