Krajský ředitel hasičů ocenil dva velitele dobrovolných jednotek

Pamětní medaili převzal velitel hasičů z Teplé a ze Skalné  

Součástí předání medailí za věrnost II. a III. stupně příslušníkům Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje bylo poprvé také ocenění velitelů dobrovolných jednotek hasičů v kraji.

Ředitel HZS Karlovarského kraje Václav Klemák ocenil pamětní medailí velitele jednotky dobrovolných hasičů z Teplé Karla Kyllera a velitele jednotky dobrovolných hasičů ze Skalné Romana Melničuka.

Oba získali ocenění za dlouhodobý přínos a spolupráci s HZS Karlovarského kraje při zajišťování požární ochrany v kraji. Jedná se o dlouholeté velitele s velkými zkušenostmi.

Tři příslušníci HZS Moravskoslezského kraje obdrželi Zlatý záchranářský kříž

Podle ředitele HZS Karlovarského kraje je udělené ocenění zároveň vyjádřením toho, jak moc jsou pro požární ochranu v kraji důležití právě hasiči z dobrovolných jednotek měst a obcí.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Karlovarského kraje)