Klidné Vánoce, teplo nikoliv z požárů a stejně klidný vstup do Nového roku!

[ title]
Redakce Hasičských listů s našimi čtenáři vstoupila do posledních dnů roku. Jsou ve znamení Vánoc, pohody a radosti v kruhu blízkých.

Jsou i ve znamení oslav příchodu Nového roku, kdy ten starý bude odpočítávat zbylé hodiny. To vše by mělo být potom jen milou vzpomínkou, nikoliv stínem na duši po celý život.

Proto i naše redakce spolu s hasiči přeje čtenářům klidné prožití Štědrého dne i dnů budoucích.

(pšt, hasicskelisty.cz)