Zástupci hasičů podepsali memorandum o spolupráci s profíky i dobráky

[ title]
Příprava rekodifikace zákona o požární ochraně

Zástupci spolků a sborů zastřešujících téměř 400.000 dobrovolných a profesionálních hasičů v celé České republice se v těchto dnech sešli, aby společně projednali další formy vzájemné podpory společných zájmů.  

Výsledkem setkání bylo podepsané memorandum o dalším prohloubení spolupráce. Všichni zúčastnění se shodli na nutnosti ještě více vzájemně spolupracovat.

Hrdost a paráda. Setkání praporů hasičských sborů nejen v bazilice

Například při přípravě rekodifikace zákona o požární ochraně jako společné právní úpravy, která bude zastřešovat jak profesionální tak dobrovolné hasiče.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: MV ČR)