Šéfové ví, co se sluší a patří. Na Štědrý den navštívili hasiče na Zlínsku

[ title]
Rychlý výjezd a šťastný návrat!

Vedení zlínských hasičů v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Vítem Rušarem se letos rozhodlo, že navštíví všech 13 stanic v kraji a osobně popřejí krásné a poklidné svátky těm hasičům, na které letos vyšla směna.

Pochopitelně tak nemohou být doma se svou rodinou a se svými blízkými. Zástupci vedení krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje proto na stanicích popřáli hasičům krásné a poklidné svátky.

Hasiči myslí na nemocné a opuštěné děti

Samozřejmě do kulatého roku 2020 hodně pracovních a osobních úspěchů, pevné zdraví a vždy bezproblémový návrat ze zásahů zpět na své stanice.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Zlínského kraje)