Hasiči převzali medaile a nováčci složili služební slib

[ title]
Slavnostní akt absolvovalo přes sto profesionálních hasičů

O víkendu se uskutečnilo slavnostní předání medailí a složení služebního slibu příslušníků HZS Zlínského kraje. Pod záštitou starosty města Uherské Hradiště Stanislava Blahy bylo v Uherkém Hradišti oceněno medailí 49 příslušníku a 55 nově příchozích profesionálních hasičů složilo služební slib.

Dopoledne převzali profesionální hasiči medaile z rukou ředitele sboru Zlínského kraje Víta Rušara a místostarosty města Uherské Hradiště Iva Frolce. Za věrnost III. stupně ve službě profesionálních hasičů bylo předáno 14 medailí, 12 medailí bylo za věrnost II. stupně-Za věrnost I. stupně převzali medaili 2 příslušníci a zbylých 21 medailí obdrželi příslušníci v rámci oslav 20. výročí vzniku Hasičského záchranného sboru České republiky, které hasiči oslavili v loňském roce, avšak byly přerušeny opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Medaile Za věrnou službu. Dostali je profíci i dobráci

Odpoledne přišli na řadu nováčci, kteří se před zraky svých partnerů a příbuzných účastnili slavnostního aktu složení služebního slibu. Jednalo se celkem o 55 hasičů, kteří nastoupili do služebního poměru v průběhu let 2019, 2020 a 2021.

Obě části programu byly zahájeny minutou ticha na počest památky dvou hasičů JSDH Koryčany, kteří zemřeli při výbuchu plynu v rodinném domě v Koryčanech na Kroměřížsku.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj  foto: HZS Zlínského kraje)