Dobrovolní hasiči jsou v ČR největší dobrovolnickou organizací

[ title]
Mládež? Raději v pohodlí doma

Otázka dobrovolných hasičů a jejich nezastupitelné účasti na událostech záchrany života všeho druhu se už probírala mnohokrát. Zrovna tak i podmínky přijetí do dobrovolnickcýh sborů.

Jsou v podstatě stále stejné - člen jednotky musí být zdravotně i odborně způsobilý. Jiná otázka a stále aktuální je, že zájem o vstup do SDH se příliš nemění. Jinými slovy, oproti minulosti je pořád poněkud menší.

"Mladá generace se více zajímá o technické vymoženosti nové doby. Všimněme si, že raději prosedí řadu hodin u počítače a důvodů je taky řada. Je ale nutné rozpoznat, co vlastně představuje pojem dobrovolný hasič," říká Marian Tancoš, instruktor požární ochrany měst a obcí.

Dále vysvětluje, že rozdíl je především dvojí. Například mladí hasiči třeba už od šesti let jsou členy hasičského spolku. Organizují kulturní a volnočasové aktivity, v nichž se lze věnovat požárnímu sportu. Stejnou měrou to platí naopak i pro seniory  uplatní se s pořádáním hasičských soutěží a bálů.

Dobrovolní hasiči v Odrách se dočkali nové hasičské zbrojnice

Zájemci o ostré výjezdy do skutečných akcí už musejí být členy jednotek zřizovaných obcí. A rozhoduje o tom velitel.

Hasičské okřídlené úsloví, že dobrovolnictví není amatérismus se tak opět naplňuje. A právě to možná zájem mladé generace směruje do bezpečí domácího pohodlí.

(pšt, hasicskelisty.cz)