Co se skrývá za dveřmi požárních stanic? Přijďte se podívat

[ title]
Každý rok v pátek třináctého

Sednout si za volant hasičské cisterny a omrknout její vybavení, vyzkoušet si dýchací přístroj nebo si osahat výstroj potápěčů a lezců.  

To vše můžete zažít, když se v pátek 13. září vydáte na požární stanice v Olomouckém kraji. Bude se zde totiž konat Den požární bezpečnosti, při němž se veřejnosti otevřou prostory hasičských stanic.

Na všech stanicích chtějí hasiči lidem představit své schopnosti a dovednosti, prezentovat specializovanou požární techniku, přiblížit práci sboru v kraji i upozornit obyvatele na pravidla a zásady protipožární bezpečnosti.

V pátek 13. září tak mají dospělí i děti během dne možnost prohlédnout si stanice a jejich vybavení, podívat se na ukázky práce hasičů, vyzkoušet si různé techniky a přiučit se zásadám správného nakládání s ohněm a hořlavinami. Pro děti budou na velkých stanicích připravené hry s hasičskou tematikou. Setkat se s hasiči lze od 8 do 16 hodin.

Přijďte pobejt ke zlínským hasičům! Přivítají vás v pátek 13. října (VIDEO)

A proč pátek třináctého? Protože již řadu let patří neodmyslitelně k hasičům. Jejich cílem je pořádání preventivně-výchovných akcí, přispět ke zlomení pověry, která je s tímto datem spojená.

Každý rok proto vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků Den požární bezpečnosti na pátek třináctého, letos připadá na září.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Olomouckého kraje)