Černá kočka, bílý pes? Pátek 13. dubna – Den požární bezpečnosti (VIDEO)

[ title]
Cílem je předat dětem a dospělým znalosti

Hasiči se už po několikáté pokusí zlomit pověru o nešťastném pátku třináctého. Česká asociace hasičských důstojníků tradičně vyhlásila, že se tento den zasvětí požární bezpečnosti. V roce 2018 najdeme v kalendáři spojení pátku s magickým číslem 13 v dubnu a v červenci.

Prázdninový termín není vhodný, proto byl za Den požární bezpečnosti vybrán pátek 13. dubna a jeho téma je „Vzděláváním k bezpečnosti“.  

Vzdělávání a výchově se u HZS ČR věnuje zejména preventivně výchovná činnost (PVČ). Pod PVČ si lze představit výchovu, vzdělávání a informování dětí a dospělých v oblasti požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných událostí různými formami – od přednášky přes preventivní kampaně až po exkurzi na hasičské stanici.Cílem PVČ je předat dětem a dospělým znalosti, aby byli schopni předcházet nebo účinně reagovat na běžná rizika a vzniklé mimořádné události.

Preventivně výchovná činnost ve Středočeském kraji je realizována krajským koordinátorem, koordinátory územních odborů, odborníky HZS kraje, skupinou dobrovolníků z řad SDH, JSDH a instruktory programu HASÍK CZ.

Přijďte pobejt ke zlínským hasičům! Přivítají vás v pátek 13. října (VIDEO)

Na stanicích ve Slaném a v Kolíně byla vybudována pro přednáškovou činnost speciální vzdělávací centra, která umožňují provádět PVČ interaktivně.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj:GŘ  HZS ČR, foto: archív)