Z průmyslové zóny v Zábědově v Novém Bydžově unikl ethylacetát

[ title]
Životní prostředí ohroženo nebylo

Únik chemické látky ethylacetát byl na krajské operační a informační středisko nahlášen včera ve 12:30 hod. Látka unikla z průmyslového areálu v množství až 15 kubíků. Vytekla do podnikové kanalizace, kde skončila v záchytných jímkách.

Hasiči museli kapalinu co nejdříve přečerpat do uzavřené jímky, aby nedošlo vlivem deště k vyplavení do vodního zdroje. Ethylacetát je organická látka, která je v přírodě odbouratelná a nejčastěji se používá jako rozpouštědlo, odlakovač nebo také jako ochucovadlo. K úniku došlo v důsledku prasklé příruby na čerpadle, kudy kapalina procházela.

Dopravní nehoda cisternového vozidla, převáželo nebezpečnou látku

Bezprostřední nebezpečí však zasahujícím jednotkám nehrozilo. O události vyrozumělo krajské operační a informační středisko také orgány ochrany přírody a Povodí Labe. Na místě byly odebrány vzorky, které budou podrobeny dalšímu zkoumání.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Královéhradeckého kraje)