V ústeckém přístavišti uniklo 1100 litrů Allylchloridu. Je to nebezpečná látka

[ title]
K ohrožení života ani zdraví nedošlo

V Ústí nad Labem zasahovala včera jednotka v přístavišti v Přístavní ulici, kde unikl  Allylchlorid z poškozeného přepravního kontejneru o objemu 25 000 litrů.

K úniku přibližně 1100 litrů toxické a hořlavé kapaliny do železničního náspu došlo při překládání kontejneru. Hasiči vytyčili hranice nebezpečné zóny, obsluha překladiště umístila poškozený kontejner do úkapové jímky a Policie ČR uzavřela na devadesát minut komunikaci v Přístavní ulici.

Na likvidaci události spolupracovali též zástupci Spolchemie, a.s., SČVK, Povodí Labe a Životního prostředí. Poškozený kontejner byl transportován po železnici do Spolchemie, a.s. k likvidaci.

Dopravní nehoda cisternového vozidla, převáželo nebezpečnou látku

Hladký průběh transportu zajišťovala Městská policie Ústí nad Labem a Policie ČR. Z důvodu bezpečného průjezdu byly krátkodobě vyklizeny nástupiště na Hlavním i Západním nádraží v Ústí nad Labem. Během celého zásahu nedošlo k žádnému zranění.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Ústeckého kraje)