Ptáci chtěli hnízdit v rozvaděči. Způsobili tím elektrický zkrat a požár

[ title]
Ke vzniku ohně stačila tráva

Dosud nezjištění opeřenci mohou za požár rozvodné skříně na betonovém sloupu veřejného osvětlení ve Stonavě  na Karvinsku..

Při vyšetřování příčiny vzniku požáru bylo zjištěno, že si v uvedeném rozvaděči ptáci stavěli hnízdo. Obdélníková skříňka ve výši ramen byla při hašení požáru zhruba do poloviny naplněna suchou trávou.

Tím došlo k překrytí živých částí elektrických vodičů v místě svorkovnice. Voda uvnitř rozvaděče navlhčila suchou trávu, tím došlo k vodivému propojení, které vedlo ke zkratu v rozvaděči a vzniku požáru.

Hasiči třímali v ruce samé ptáky. Zachránili straku a šest labutích mláďat

Opeřenci používali ke vstupu do rozvaděče otvor v horní části rozvaděče. Vyšetřovatelé žádná ožehlá tělíčka uvnitř ani v okolí sloupu nenašli.

Výsledkem byla škoda ve výši 5000 korun a výjezd dvou jednotek hasičů z Karvinska.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS MSK)