Ohníček za 25 tisíc. Vypalování trávy je nezákonné, hasiči fest pokutují (VIDEO)

[ title]
Hoří pak vše kolem

Zvlášť v téhle době je dobré si připomenout nebezpečí, které z hlediska možnosti vypuknutí požáru nejčastěji hrozí v jarním období.  

Jsou to rozsáhlé požáry trávy a dalších porostů. Příčinou je: vypalování staré trávy.  Plošné vypalování staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje posrosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč.Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží.

Může hořet tráva na střeše? Může a stalo se v Praze

Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace.

Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Ústeckého kraje)