Na Plzeňsku taky stále hoří v přírodě, lidé ignorují upozornění hasičů

[ title]
Nedbalost a neznalost

V průběhu víkendu vyjížděli hasiči v Plzeňském kraji k celkem deseti požárům v přírodním prostředí. Nejčastěji se jednalo o požáry trávy a dále potom o požáry v lesích.

Společným jmenovatelem těchto požárů je nejčastější příčina jejich vzniku a tou je nedbalost. Každým rokem hasiči několikrát upozorňují a varují před nebezpečím vzniku požárů ve volné přírodě.

Sobota hasičů na Pardubicku: Četné požáry porostů měly na svědomí i vlaky

Zároveň uvádí příklady opatření, která je třeba dodržovat při rozdělávání ohňů, pálení klestu nebo pálení bioodpadu. Bohužel praxe ukazuje, že tato upozornění se zřejmě nedostanou k těm, kterých se to zejména týká.

Co je horší, že jsou tato upozornění trestuhodně ignorována.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Plzeňského kraje)