Hořela zemědělská hala, v ní seno a sláma. A taky pneumatiky

[ title]
Stalo se v obci Čečelice na Mělnicku  

Podle prvotních informací hořela zastřešená hala bez zdí o půdorysu 50x20 metrů, kde je skladováno seno, sláma a také pneumatiky. Po příjezdu první jednotky na místo bylo potvrzeno, že objekt je požárem zcela zasažen.

Zpočátku bylo důležité dostat pod kontrolu hromadu hořících pneumatik, jelikož oheň ohrožoval vozidla na sousedním pozemku, která jsou zde uskladněna v depozitu.

Další nebezpečí představovaly dráty vysokého napětí, které vedly nad areálem. Proto byl povolán technik rozvodných závodů, aby elektrické vedení odpojil.Hrozilo také zřícení zasažené stavby, takže zásah hasičů musel probíhat s ohledem na vlastní bezpečnost. I přes veškerou snahu hasičů došlo k poškození několika zaparkovaných vozidel na sousedním pozemku. Jednotky tak musely rozstříhat plot, aby zamezily dalšímu šíření požáru.

Na Břeclavsku hořela hala, žárem podlehla střecha destrukci

Požár byl nakonec úspěšně zlikvidován. Příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem dalšího vyšetřovaní.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Středočeského kraje)