Vlakové neštěstí v tunelu Ejpovice. Desítky zraněných, byly i oběti na životech

[ title]
Tunel je nejdelší v České republice

Základní složky integrovaného záchranného systému se setkaly při prověřovacím cvičení na dopravní nehodu v železničním tunelu Ejpovice. Se svými 4150m o nejdelší železniční tunel v České republice.

Na obou portálech se sjelo 27 jednotek požární ochrany, celkem 132 zasahujících hasičů. Jako námět cvičení byla dopravní nehoda vlaku v severním tunelovém tubusu. Jednalo se o tzv. „studenou nehodu“, tedy bez požáru.

Ve vlaku cestovalo zhruba 130 cestujících (figurantů) z nichž 40 utrpělo zranění různého rozsahu a 5 cestujících zemřelo. K nehodě došlo mezi 3. a 4. bezpečnostní propojkou, což je více než 1,5km hluboko v útrobách tunelu.Hlavními úkoly hasičů bylo nejprve zkratovat trakční vedení na obou tubusech a pak co nejrychleji provést průzkum na místě nehody, spolupracovat se záchranáři a transportovat zraněné ven z tunelu, kde již byli předáni ZZS. Dále na místě působili i interventi posttraumatické péče HZS Plzeňského kraje, kteří uklidňovali zraněné cestující.

Až udeří teroristé. Pražští hasiči cvičili i s komparsisty, nechyběla ani mobilní márnice

Cvičení ukázalo, že spolupráce složek IZS je v Plzeňském kraji na velmi vysoké úrovni a že součinnost v rámci výcviků a společných cvičení přispívá ke zkvalitnění a zefektivnění péče o bezpečí obyvatel Plzeňského kraje.

Policisté v rámci cvičení s reálným námětem zajišťovali místo činu a řídili dopravu, aby byl možný plynulý průjezd vozidel IZS. Zjišťovali totožnosti osob a poskytovali v součinnosti s ostatními složky IZS intervenční péči. Policisté také evidovali a zajišťovali majetek raněných, kteří byli převezeni na ošetření.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Plzeňského kraje)